straszne-basnie:

jedna chwila i  wybucham, raniąc wszystkich dookoła. 
oflagerfeld:

freshyed:

f r e s h ✰ m o d e r n

b&w
If it’s both terrifying and amazing then you should definitely pursue it.
- Erada  (via ambermozo)

(Source: thedailygrit, via musiic-is-lifee)


paulinakatarzyna:

po prostu-kolejny-moda-blog :

Neave BOZORGI